OYUN VE ÇOCUK

2017-02-20 16:09:00

                                                                 Oyun Ve Çocuk

   Oyun, belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen fakat her durumda çocuğun isteyerek hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan, gerçek yaşamın bir parçası ve etkin bir öğrenme sürecidir.

   Oyunun çocuğun bedensel yeteneklerini geliştirmede, ruhsal durumunu anlamada, kişiliğinin olumlu yönde geliştirilmesinde etkin bir işlevi bulunmaktadır. Çocuk için oyun, eğlence, öğrenme ve gelişim kaynağıdır. Çünkü oyunun çocuğun üzerinde uyarıcı etkisi vardır ve bu uyarıcı gelişim alanlarını uyarır. Böylece çocuk farkında olmadan oynayarak tüm gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

   Çocuğun duyduklarını gördüklerini deneyip ve pekiştirdiği bir deney alanı olarak da tanımlanabilecek oyun çocukların çevresiyle ilişki kurmasına, duygu ve düşüncelerini yansıtmasına yarayan bir araçtır. Çocuk gelecek hayata hazırlayıcı  deneyimleri oyun aracılığı ile öğrenir. Oyun sırasında çeşitli roller üstlenerek dünyayı kendi duyularıyla algılamaya çalışır. Büyüdüğünde sürdüreceği uğraşlar, üstleneceği rollere oyun sayesinde hazırlanır.

Oyun çocukların enerjilerini boşaltma imkânı sağlar.

Oyun oynarken çocukların kas gelişimi hızlanır ve güçlenir.

Çocuklar oyun yolu ile öğrenir ve farklı becerileri gelişir.

Düşünmeyi ve kendi başlarına karar vermeyi öğrenirler.

Çevrelerini araştırma, objeleri tanıma ve problem çözme becerileri gelişir.

Kendilerini ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olur.

Hayal gücünü ve yaratıcılıklarını geliştirir.

Alıcı ve ifade edici dil becerileri gelişir.

Çocuklar oyunda kendi haklarını korumayı, başkalarının haklarına saygı göstermeyi öğrenirler.

Sorumluluk almayı, işbirliği yapmayı ve paylaşmayı öğrenirler.

Farklı sosyal rolleri deneyimleme fırsatı bulurlar.

Toplumsal yaşam için gerekli sosyal rolleri öğrenirler dikkatini bir noktaya toplamayı ve becerilerini düzenlemeyi öğrenirler.

Oyun, çocuğun kendi kişiliğini ortaya koymasında ve bazı olumlu özellikleri kazanmasında da yararlıdır.

 Özellikle doğru davranışların pekişmesi oyun vasıtasıyla daha kolay sağlanabilir.

 Olumlu karakter özellikleri, uygun oyun ortamında artar ve pekişir.

Birçok çocuk oyun aracılığı ile empati yapmayı, başkalarına saygı göstermeyi, karşılıklı diyaloglarda kendi sorumluluğunu fark etmeyi, sabırlı olmayı, kurallara uymayı, stresle baş etmeyi, problem çözmeyi ve liderlik özelliklerini pekiştirmeyi öğrenerek karakter ve kişilik gelişimini olumlu yönde pekiştirir.

Oyun oynamanın bu kadar önemli etkileri olduğunu göz önünde bulundurarak, çocuğunuza fırsatlar yaratmalı ve onu oyun oynaması için teşvik etmelisiniz. 

Çocukları sayısızca oyuncakla baş başa bırakmayın.

Çok oyuncak arasında çocuk ne yapacağını bilemez ve hiç bir şey yapmadan oturabilir.

Çocuklara oyun oynamaları konusunda yol göstermeliyiz. Hatta bu oyunlara dâhil olmalıyız.

Bunlarla birlikte çocukların kendi başlarına oyun oynamalarına izin verin. Oyun sırasında, eğer çocuklar istiyorlarsa veya halledemedikleri bir şeyler varsa yardım edilmelidir. Çünkü gereksiz müdahaleler problem çözme becerilerinin gelişmesine mani olabilir.

Çocuk oyunlarında her şeyin mükemmel olması beklenilmemeli, her yanlış düzeltilmemeli çocuğun hayal dünyasının gelişmesine izin verilmelidir. Eğer çocuk engellenirse bunun sonucunda kendini başarısız, beceriksiz olarak görmeye başlayabilir. İçindeki yaratıcılık ve üretme arzusu pasif hale gelebilir.

Diğer çocuklarla ortak oyunlar oynamalarına yardım edin. Çocuklar kendi akranlarıyla oynadıkça paylaşmayı öğrenir.

Kız ve erkek oyuncakları arasında fark gözetmeyin. Kızların da arabalarla oynayabileceği gibi, erkeklerin de mutfak malzemeleriyle oynamak isteyebileceğini göz ardı etmeyin. Kendilerine zarar vermedikleri sürece oyun materyallerini kendileri seçmelerine izin verin.

Oyunlarla dolu, mutlu günler dilerim.

                                                                                                                              Uzm. Klnk. Psikolog Ceren ŞENGEL

0
0
0
Yorum Yaz